fbpx
Çeşme Marina Çevre Politikası

Çeşme Marina Çevre Politikası

Çeşme Marina, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirgemeye kendini adamıştır.
Bu Politika Beyanı, çevre ile ilgili hedeflerimize ulaşma konusunda
nasıl çalışacağımızı ortaya koymaktadır.

Marinanın işletilmesi ile ilgili çevre mevzuatı (No: 2872) gerekliliklerine uyacağız ve mümkün olduğunca aylık mevzuat güncellemelerini edinerek asgari gerekliliklerin yanı sıra en iyi uygulamaları hayata geçirme olanaklarını belirleyeceğiz.


 

Dökülmeleri ve kirliliği önlemek için marinadaki teknelerin güvenli ve hassas şekilde yakıt ikmali yapmasını sağlayacağız. Tüm botlarımız yakıt ikmali sırasında sızıntı-dökülme setini hazır bulunduracaktır. Palamarlarımıza, iyi yakıt ikmali uygulamaları ve sızıntı setlerinin kullanımı konusunda eğitim verilecektir.


 

Tüm faaliyetlerimizde elektrik kullanımını en aza indirgeyeceğiz. Örneğin; ışıkların kapatılması, eski ampullerin enerji tasarruflu modellerle değiştirilmesi.


 

Tüm faaliyetlerimizde su kullanımını en aza indirgeyeceğiz. Örneğin; hortumlara otomatik tetikli başlık takılması ve muslukların kullanılmadığında kapatılması.


 

Atık oluşumunu en aza indirgeyeceğiz. Örneğin; yalnızca kesinlikle gerekli ise çıktı ve fotokopi alacağız; aldığımızda da çift taraflı çıktı alacağız.


 

Faaliyetlerimizin tanıtımı ve iletişim için mümkün olduğunca basılı materyaller yerine e-posta kullanacağız.


 

Tehlikeli atıkların bertarafı için uygun konteynırlar temin edeceğiz.


 

Çekek sahamızda çevre yönetimi uygulamalarını gerçekleştirme konusunda misafirlerimizi teşvik edeceğiz.


 

Faaliyetlerimiz için sürdürülebilir yaklaşım izleme konusunda çaba göstereceğiz.


 

Web sitemizde ve marina duyuru panolarında çevresel taahhüdümüzü ilan ederek marina sakinleri ve ziyaretçilerimizi sürdürülebilirlik konusunda teşvik edeceğiz.


 

Yıllık olarak ilerlememizi ölçerek bu politikayı gözden geçireceğiz.

Call Now Button