İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ÇEŞME MARİNA

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çeşme Marina İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çeşme Marina tüm çalışanlar, misafirler ve diğer ziyaretçiler de dâhil olmak üzere
işyerinde bulunan herkesin sağlık, güvenlik ve refahını sağlamayı taahhüt eder.

Çeşme Marina bu kapsamdaki taahhüdünü organizasyon dahilindeki ürünler,
hizmetler ve insanlarla ilgili tüm faaliyetlerle birleştirdiği sağlık ve güvenlik yönetimi sistemi yoluyla göstermektedir.

Çeşme Marina bünyesinde çalışanlar, yükleniciler ve misafirlerin
dikkat etmeleri gereken görevleri vardır.

Bu görevler:

Güvenli çalışma sorumluluğunu taşımak,

 

Kendi sağlık ve güvenlikleri için makul önlemleri almak,

 

Davranışları sonucu etkilenebilecek diğer tüm insanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurmak.

Çeşme Marina ilgili tüm faaliyetlerde ihtiyaç olduğu zaman işletmede çalışanlardan ve/veya dışarıdan hizmet alımı ile uygun uzmanlardan yararlanarak iş güvenliği koşullarını iyileştirmek için tüm makul ve uygulanabilir adımları atacaktır.
Çeşme Marina şu taahhütlerde bulunmaktadır:

Tüm çalışanların, yüklenicilerin ve misafirlerin İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirmek için alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve
desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek bir iş güvenliği kültürü oluşturmak,

 

Organizasyon içinde etkili İş sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını desteklemek ve herkese ulaştırmak için ilgili politikalar,
prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları ve organizasyonel yapılanmalar oluşturmak ve sürdürmek,

 

Yürürlükteki Tüm İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat, düzenlemeleri ve standartlarıyla uyumlu olmak,

 

Organizasyon kapsamındaki risklerle ilgili ve bunlara uygun risk ve tehlike yönetim sistemleri uygulamak,

 

Kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanım sağlamak,

 

Tüm çalışanlar için uygun İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi sağlamak,

 

İşyerindeki sağlık ve güvenliği geliştirmek için yıllık bir İş sağlığı ve Güvenliği Planı oluşturmak,

 

İş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak,

 

Çalışanlar için düzenli olarak sağlık gözetimi sağlamak,

 

Tüm olaylara aktif olarak müdahale etmek, bunları soruşturmak ve yaralanan çalışanların uygun işlere,
hak taleplerinin adil yönetimi ve iyileştirme uygulamaları yoluyla ilk fırsatta geri dönmesini sağlamak.

Çeşme Marina iç standartlar, politikalar ve prosedürlerin yanı sıra dış kaynaklı bağlayıcı kurallar ve kanunları da içerecek şekilde bir İş sağlığı ve güvenliği Yönetim Sistemi uygulayacak ve sürdürecektir. Bu standartlar işletmede sürekli iyileşmenin sağlanabilmesini kolaylaştırmak amacıyla bütünlük ve etkinliğin korunduğundan emin olmak için düzenli olarak izlenecektir.

-
Size bir kampanya haberimiz var!

Alışveriş Sepetim

ShopPHP | v5